Polityka zwrotów i refundacji

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją
  2. zwrotu produktu / odstąpienia od umowy z zamówienia
  3. zwrotu produktu / odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny
  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 Regulaminu, Sklep zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, ale pod warunkiem zawieszającym zwrotnego otrzymania produktu od Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania tych produktów.
 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty i miejsca, z jakiego korzystał Klient.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu Klientowi środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie zwrotu należności albo nich brak w przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowych: danych adresowych albo numeru rachunku bankowego.